Masjid al-Aqsha

 Masjid al-Aqsha, dinamakan demikian karena jaraknya yag jauh dari Masjid al-Haram. Ia merupakan kiblat pertama kaum muslimin. 17 bulan lamanya shalat berkiblat kesana; 1 Tahun 5 bulan. Ia juga haram ketiga setelah Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Di pundaknya, hiduplah sejumlah Nabi; Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Zakraiya, dan Isa.


Masjid al-Aqsha, salah satu Masjid yang umat Islam diperintahkan untuk berusaha keras agar bisa melakukan perjalanan menghampirinya. "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan," kata Nabi Saw, "kecuali ketiga Masjid; Masjid al-Haram, Masjidku, dan Masjid al-Aqsha." 

Masjid al-Qasha, dibangun 40 tahun setelah dibangunnya Masjid al-Haram, sebagaimana riwayat dalam al-Shahihain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang Masjid pertama dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "Masjid al-Haram." "Kemudian?" "Masjid al-Aqsha." "Berapa jarak masa di antara keduanya?" "40 Tahun."***

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.