Fikih Standar yang Wajib Dikuasai Seorang Dai

 DR. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan dalam Mukaddimah Kitabnya al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum, ada 5 jenis fikih yang idealnya dikuasai oleh seorang Ustadz, Dai, Aktifitis Islam, dan Umat Islam secara Umum. 


Pertama, Fiqh al-Maqashid

Jangan sekadar berhenti di Juz-iyyah Syariah, tapi masuk ke Kulliyyahnya, Maqashidnya. 


Kedua, Fiqih al-Awlawiyyat wa Maratib al-A'mal

Harus tahu mana yang prioritas dalam amalan-amalan yang semuanya kelihatan penting. 


Ketiga, Fiqh al-Sunan

Penting juga memahami Sunnah Kauniyah dan Sunnah Ijtimaiyyah yang Allah SWT sudah tetapkan, seperti al-Tadarruj, al-Taghyir, dan lain-lain. 


Keempat, Fiqh al-Muwazanah baina al-Mashalih wa al-Mafasid

Pandai menimbang-nimbang Maslahat dan Mafsadat, sehingga tidak main "hantam" saja. 


Kelima, Fiqh al-Ikhtilaf

Biar tahu, kenapa Para Ulama Mujtahid berbeda pandangan dalam masalah-masalah Juz-iyyah. Kalau sudah tahu, kita akan bisa mengambil tindakan yang bijak dalam menyikapinya. Sebab musuh seseorang itu apa yang tidak diketahuinya; 'Aduww al-Mar-i Ma Yajhaluhu. 


Kira-kira begitu yang penting untuk direnungkan. []

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.