Bakti Kepada Kedua Orangtua

Bakti Kepada Kedua Orangtua


Abu Bakar al-Thurthusy menceritakan tentang Haywah bin Syuraih; salah seorang Imam kaum Muslimim. Suatu hari, ketika ia sedang berada di Halaqah Ilmu yang diasuhnya, mengajar murid-muridnya, Ibunya memanggil dan berkata: 

"Wahai Haywah, (tolong) kasih makan ayam dengan Gandum." 

Kemudian ia berdiri dan melakukan perintah ibunya, sejenak menghentikan Taklimnya. 


Ibn Abi al-Dunya menceritakan tentang Said bin Sufyan al-Tsauri yang suatu hari berkata: 

"Saya tidak pernah menyakiti bapakku sekali pun. Beliau memanggilku, ketika Aku sedang mengerjakan shalat Sunnah. Kemudian, aku memutus shalat itu dan menjawab panggilannya." 


Itu hanya sekelumit kisah dari sekian banyak kisah Bakti Anak kepada Orangtuanya di kalangan Salaf. Kemudian bercermin ke diri. Ternyata, Jaaauhhh sekali. 

Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orangtua.


Diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, salah satu doa Abu Hurairah adalah: 

"Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa ibuku, serta orang yang memohonkan ampunan bagi keduanya." 

Maka, kami, kata Muhammad bin Sirin, mendoakan keduanya agar masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. []