Membiayai Ahli Ilmu & Penuntut Ilmu

Membiayai Ahli Ilmu & Penuntut Ilmu


Yahya bin Khalid (al-Barmaky) membiayai Sufyan bin Uyainah setiap bulannya sebanyak 1000 dirham untuk kepentingan Ilmu; menuntut Ilmu dan Mengajarkannya.

Dan Sufyan bin Uyainah selalu mendoakannya di setiap sujudnya:

اللهم إنه قد كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته

"Ya Allah, ia mencukupi urusan duniaku, maka cukupkanlah urusan akhiratnya."

Ketika Yahya bin Khalid meninggal, maka beberapa sahabatnya bermimpi bertemu dengannya dan bertanya:

"Apa yang Allah SWT perbuat kepada dirimu?"

"Dia mengampunkanku berkat doa Sufyan," Jawabnya.


(KITAB AL-BIDAYAH WA AL-NIHAYAH: 13/ 679)