Rezki Allah Swt Sesuai dengan Kesiapan

Rezki Allah Swt Sesuai dengan Kesiapan


Hikmah Keseratus Empat Belas

وُرُوْدُ الْإِمْدَادِ بِحَسَبِ الْاِسْتِعْدَادِ, وَشُرُوْقُ الْأَنْوَارِ عَلَى حَسَبِ صَفَاءِ الْأَسْرَارِ

“Rezki Allah Swt sesuai dengan kadar kesiapan. Terangnya cahaya sesuai dengan kadar kejernihan jiwa.” 


(Ibn Athaillah al-Sakandari)

[Kitab al-Hikam karya Ibn Athaillah al-Sakandari]


Rezki yang diberikan oleh Allah Swt kepada para hamba-Nya sesuai dengan kadar persiapan mereka menerimanya. Jikalau Anda berusaha keras, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak rezki. Jikalau Anda hanya duduk-duduk saja dan tidak ada aktifitas lebih, tentu Anda juga akan mendapatkan sedikit saja. 

Rezki itu sama halnya dengan pahala. Semakin banyak amalan yang Anda kerjakan dengan penuh keikhlasan, tentu lebih banyak pahala yang Anda dapatkan. Sebaliknya, semakin sedikit amalan yang Anda kerjakan, tentu semakin sedikit pundi-pundi  pahala yang Anda dapatkan. Ganjaran itu sesuai dengan kadar keletihan. 

Sekarang, cobalah Anda lihat keadaan hati Anda, apakah ia layak mendapatkan limpahan cahaya-Nya atau tidak?! Intinya sama. Anda baru layak mendapatkan cahaya-Nya, jikalau hati Anda sudah bersih. Sebening apa hati Anda, maka sebesar itulah kans cahaya yang berhak Anda miliki. 

Jikalau hati Anda hitam kelam oleh maksiat, maka tidak akan ada cahayanya. Jikalau ia bersih, maka cahaya-Nya akan singgah disana menyinarinya. Jikalau setengahnya bersih dan setengahnya kotor, maka sebesar itu jugalah cahaya yang akan Anda dapatkan